Friday, June 11, 2004

them


look....ganito ang nangyayari kapag nalingat ka ng sandali at naiwan mo ang camera mo...

2 Comments:

Blogger TINapay said...

hi bib... great pix you have here... hope to see more soon... keep it up!

2:27 AM  
Blogger telesforo said...

Argh!!! My pictures are not loading!

1:28 AM  

Post a Comment

<< Home